zaterdag 17 januari 2009

Week van Gebed: zaterdag 17 januari

Door het geloof ... leven we consequent
Hebr. 11:24-28
Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.

Lees ook: Rom. 12:1-2

Mozes groeide op als een Egyptische prins. Iedereen behandelde hem met respect, zelfs met onderdanigheid. Daarbij kwam rijkdom, luxe en een goede opleiding. Dat geluk heeft Mozes achter zich gelaten, en dat leek heel onverstandig. Al zijn wensen werden vervuld, maar van binnen bleef hij onbevredigd.

Bij hoeveel mensen uit onze tijd zegt het hart na vervulling van alle materiële wensen: is dit alles? Er moet toch nog iets anders zijn? Mozes had God nog niet persoonlijk ontmoet, maar hij ruilde de luxe van Egypte tegen de God van zijn vaderen. Hij riskeerde de toorn van de farao en verloor alles wat in de ogen van de wereld kostbaar was. In de plaats kreeg hij een aandeel in de kracht die de wereld overwint. Zo vond hij wat een hoge positie en luxe niet hadden kunnen bieden: een thuis bij God, vrijheid en eeuwigheid.

Wij willen ons niet laten lokken door de verleidingen van de wereld. Als onze ziel daardoor schade lijdt, heeft geld, succes, carrière en aanzien geen zin. Als we daar afstand van doen, mag dat voor de wereld onverstandig lijken, maar de prijs is niet hoog, als we daarvoor God zelf in de plaats krijgen.

Gebedsfocus: leiding van God

Wij danken:
- Dat het Woord van God leiding biedt bij de vragen van het leven.
- Dat we onze houvast ook in deze tijd uit het Woord van God kunnen halen.

Wij bidden:
- Om onderscheidingsvermogen bij de vele stromingen en trends van onze tijd.
- Voor de mensen in onze omgeving, dat ze de leiding van God mogen ervaren in Zijn woord.
- Voor een overtuigende levensstijl van de christenen.
- Dat ons land en onze maatschappij meer aandacht krijgt voor de christelijke boodschap en de bijbelse waarden.

(Bron: EAV-nieuws)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten