maandag 12 januari 2009

Week van Gebed: maandag 12 januari

door het geloof ... kunnen we God welgevallig zijn

Hebr. 11:4-6
Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Lees ook: Rom. 3:21-28

In de geschiedenis van Kaïn en Abel blijft het een vraag waarom God het offer van Abel aannam, en dat van zijn broer Kaïn niet. Wat hun offers ook hebben ingehouden, de Hebreeënbrief geeft een diepere betekenis. Het gaat om de innerlijke houding van Abel: door het geloof! We kunnen geen goede indruk bij God maken door hetgeen we doen, maar we kunnen wel ons hart voor Hem openen, en een vertrouwensvolle relatie aangaan.

In de ontmoeting met Jezus wordt iets dergelijks duidelijk. Lang voordat Paulus de rechtvaardiging door het geloof beschreef, prijst Jezus steeds opnieuw het geloof van degenen die tot Hem komen, en is hij bedroefd vanwege het ongeloof van de anderen (Matt. 8).

In de voor de hervormers zo revolutionaire zinnen van Romeinen 3 (21-28) laat Paulus ons de gerechtigheid ‘alleen door Christus’ zien. Alleen op die manier kunnen we God welgevallig zijn, uit zijn kracht leven, verantwoordelijkheid opnemen en vol vertrouwen bidden.


Gebedsfocus: Gebedsbewegingen, eenheid onder christenen

Wij danken voor:
- De verschillende gebedsinitiatieven in ons land en in de wereld.
- De bidders in de gemeenten en gebedskringen.
- De gebedsverhoringen die we meegemaakt hebben.
- Dat Jezus bij de Vader voor ons pleit.

Wij bidden:
- Om meer christenen die gebed tot hun hoogste prioriteit maken.
- Om meer mensen die hun verantwoordelijkheid voor mens en maatschappij in gebed opnemen.
- Om meer gemeenschappelijk gebed, op meer plaatsen.
- Om meer samenwerking van christenen, gemeenten en organisaties.

(Bron: EAV-nieuws)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten