zaterdag 17 januari 2009

De aanklacht van ons gevallen hart

“Veel dat we in onze beschaafde samenleving als normaal beschouwen is gebaseerd op de veronderstelling dat de mens zondig is. Zowat alle wetgeving is er gekomen omdat je van menselijke wezens niet kunt vertrouwen dat ze hun disputen met rechtvaardigheid en zonder eigenbelang kunnen oplossen.

Een belofte is niet genoeg; we hebben een contract nodig.

Deuren zijn niet genoeg; we moeten ze op slot doen en vergrendelen.

Het betalen van reiskosten is niet genoeg; er moeten tickets uitgegeven worden die we inspecteren en ophalen.

Recht en orde zijn niet genoeg; we hebben de politie nodig om ze af te dwingen.

Dit is allemaal te wijten aan de zondigheid van de mens. We kunnen elkaar niet vertrouwen. We hebben bescherming nodig tegen elkaar. Het is een vreselijke aanklacht van onze menselijke natuur.”

(John Stott in “Basic Christianity”)


Maar er is ook goed nieuws: “Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste” (1Tim1:15)

(Gelezen bij Josh Harris)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten