vrijdag 16 januari 2009

Week van Gebed: vrijdag 16 januari

Door het geloof ... geven we de zegen door

Hebr.11:20-23
Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, (leunende) op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.

Lees ook: Psalm 78:1-8

Velen in ons land hebben het geloof in de toekomst verloren. Ook veel christenen klagen over de slechte tijden. Niet vanwege de onzekere tijden, maar omdat we het hemelse perspectief verloren hebben, geloven we niet meer in een toekomst voor de komende generatie.

Ook voor verschillende geloofshelden, zoals Jakob, Jozef, de ouders van Mozes zag de toekomst er niet schitterend uit. Maar hun geloof werd een voorbeeld voor veel latere generaties. De geloofshelden maakten zich geen illusies over de vooruitgang van de maatschappij. Midden in de problemen wisten ze: er is meer dan de zichtbare wereld. Er is hoop die over de dood heen gaat.

Met onze vaders in het geloof willen we vertrouwen. Tegenover het cultuurpessimisme willen we een cultuur van zegenen stellen. We willen vol vertrouwen bidden voor onze kinderen en de komende generaties.

Gebedsfocus: gebed voor kinderen en jongeren

Wij danken:
- Dat jonge mensen tot het geloof in Christus komen.
- Voor kinder- en jeugdwerk dichtbij en ver weg.

Wij verootmoedigen ons:
- Omdat we de verlangens en zorgen van jonge mensen dikwijls niet ernstig genomen hebben, en dat we niet geprobeerd hebben om ze te begrijpen.

We bidden voor:
- Vertwijfelde en doelloze jonge mensen, dat we hen op een geloofwaardige wijze onze hoop op Jezus kunnen doorgeven.
- Jonge mensen in nood, dat ze een leven met zin en waarde mogen vinden.
- Jongeren die de gevolgen van een gebroken gezin dragen.
- Jongeren zonder opleiding en werk.
- Jonge mensen, dat ze mogen groeien naar een goed huwelijk en een goed gezin.

(Bron: EAV-nieuws)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten