donderdag 8 januari 2009

Gods leiding in onze keuzes

In zijn maandelijkse column voor CV-Koers bespreekt Aad Kamsteeg het boek "De belofte van de herder", van J.I. Packer en Carolyn Nystrom. Een paar fragmenten:

(...)" Hoe kun je bij het nemen van beslissingen Gods leiding ontdekken? Allereerst door rekening te houden met zijn beloften en geboden, met zijn wetten die het christelijk leven beschrijven, met zijn gedachten zoals die tot uiting komen in de manier waarop God omgaat met Bijbelse volken en personen. Het gaat kortom in de eerste plaats om het Woord van God. Maar daarbij zal wijsheid centraal moeten worden gesteld, dat is: begrip van de aard van de dingen, in eerbied en bewondering leven voor de Here en gericht zijn op doelen die er in zijn Koninkrijk echt toe doen.
Voorts geeft God je de broederschap bij het voorbereiden van besluiten. Vrienden geven je adviezen. Voorbeeldfiguren leiden je naar christelijke volwassenheid. Maar blijf kritisch op je eigen motieven. Misschien volg je een advies omdat het je erg goed uitkomt."

(...)

"Wie denkt dat Packer nu zal stoppen, kent hem niet. Kenmerk van de Angelsaksische puriteinen is een gezonde bevinding. Kennis over God (verstandelijk) is nog geen kennis van God (liefdesband). Want stel dat je aan de vooravond van een belangrijke beslissing al die adviezen van Packer - Gods geboden, wijsheid, vrienden, doelen en rolmodellen - nauwkeurig op een rijtje zet en toepast ... Dan wissel je de dynamiek van Gods geest in voor een formule die, hoe bijbels ook, geen rekening houdt met rechtstreekse actie van God de Heilige Geest in je hart. "

(...)
"De Geest kan je namelijk via aanbidding van God nieuw inzicht geven in zijn geopenbaarde wil. "

(...)
"Maar één zekerheid geeft God hem (Packer, JL) en al zijn kinderen dan wel: ook al dwaal ik als een dom schaap soms van de weg af, in zijn verbondstrouw zal God me toch veilig thuisbrengen. Dat is de belofte van Jezus Christus. En een betrouwbaarder herder dan Hij bestaat er niet."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten