zondag 11 januari 2009

11-18 januari 2009: wereldwijde week van gebed

Aan het begin van het jaar stelt de Wereld Evangelische Alliantie gebed centraal via de jaarlijkse Week van Gebed. Overal ter wereld komen mensen samen, op verschillende plaatsen en op verschillende tijden, maar met hetzelfde doel: gebed.
In Europa wordt de gebedsweek gecoördineerd door de EEA, de Europese Evangelische Alliantie. Eén land werkt een thema uit, en de verschillende allianties verspreiden het materiaal in hun eigen land. Op die manier is de Week van Gebed ook een teken van eenheid.

Het thema van dit jaar, uitgewerkt door de Oostenrijkse Evangelische Alliantie, is ‘Door het Geloof’. Aan de hand van de bekende verzen van Hebreeën 11 wordt iedere dag aandacht besteed aan de ‘geloofshelden’. Telkens zijn er ook dank- en gebedspunten.

Direct na de gebedsweek zijn er op maandag 19 januari nog een aantal provinciale gebedsavonden voor leiders. De details daarvan vind je op www.gebedsplatform.be, onder het kopje "Agenda".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten