dinsdag 13 januari 2009

Week van Gebed: dinsdag 13 januariDoor het geloof ... kunnen we moedig handelen
Hebr. 11:7,8
Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

Hier zijn we dan bij de bekende ‘geloofshelden’: Noach bouwt een reusachtig schip op het droge. Abram trekt – op Gods woord - naar een onbekend land. Zonder iets concreets voor ogen, zonder zicht op de vervulling van Gods belofte. Dat vraagt een moed die alleen uit een diep vertrouwen ontstaan kan.

Een dergelijk geloof is er in de eerste plaats tot eer van God, maar zorgt ook voor onze redding. In die zin ‘beloont’ een groot geloof. De visvangst van Petrus in Lucas 5 laat zien wat het is om op Jezus woorden te vertrouwen en zo het onmogelijke te doen – en daardoor zelfs een nieuwe levensroeping te vinden.

Vooraleer we ons als onbeduidende kleingelovigen gaan beschouwen, moeten we toch het leven van Noach, Abram en ook Petrus van dichterbij bekijken. Hun prestatie is niet dat ze door hun geloof grote dingen deden. Eigenlijk deden ze zo goed als niets totdat God hen persoonlijk aansprak en hen de dingen liet doen waardoor ze beroemd werden. Van belang is hoe ze reageren.

Eigenlijk waren het geen geloofsgiganten, maar wel mensen aan wie God een bijzondere opdracht kon geven. We moeten ons dus niet inspannen om geloofshelden te worden. We moeten een luisterend oor hebben, zodat God ons een opdracht kan geven.

Gebedsfocus: zending en evangelisatie

Wij danken voor:
- De mogelijkheden om het evangelie in Europa te verkondigen.
- Evangelisatieacties in ons land en in Europa.

Wij bidden dat:
- Gemeenten een thuis zullen bieden aan pasbekeerden.
- Nieuwe bekeerlingen zullen groeien in het Woord van God.
- Ook de vreemdelingen bereikt zullen worden.

(Bron: EAV-nieuws)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten