woensdag 14 januari 2009

Week van Gebed: woensdag 14 januari

Door het geloof ... wordt het onmogelijke mogelijk
Hebr. 11:11,12
Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is.

Lees ook: Johannes 20:24-29.

Hoe reageren we als God in ons leven komt en ons iets op ongelooflijke wijze wil geven? In Genesis lezen we hoe Sara lachte, niet uit vrome verwachting, maar een mengeling van verrassing, bitterheid en ongeloof. Zou zij als negentigjarige zwanger worden van een eeuweling?

Na de aanvankelijke twijfel werd het onmogelijke toch mogelijk – eenvoudigweg omdat God het gezegd had. Hij houdt zich aan Zijn woord laat zich niet tegenhouden door ons ongeloof.
Als uiteindelijk alle beloften zijn uitgekomen, is iedereen blij met het werk van God. Maar hoe vaak lachen wij niet zoals Sara, of zijn we als de ongelovige Thomas?

Gelukkig heeft God oneindig veel geduld. God wijst Sara erop dat ze gelachen heeft, niet om ze te beschamen, maar om ze te helpen haar aanvankelijke ongeloof te overwinnen. Zo ging het ook met de ongelovige Thomas, die eerst twijfelde, maar door de ontmoeting met Jezus tot de erkenning kwam: ‘Mijn heer en mijn God’.


Gebedsfocus: de crisissen in de wereld

Wij danken voor:
- Alles wat God in het verleden voor ons land en voor andere landen gedaan heeft.
- De aanwezigheid van Gods Koninkrijk in deze wereld.
- De Messiasbelijdende Joden

Wij bidden voor:
- De crisissen in de wereld.
- Israël en het Midden-Oosten: voor verzoening en een goede verstandhouding.
- Israeli’s en Palestijnen: dat ze de boodschap van het evangelie mogen horen.
- Terroristen, dat ze tot inzicht komen en de vrede van Christus mogen vinden.
- Politici, dat ze het welzijn van de mensheid hoger zullen stellen dan het eigen streven naar macht.
- De regering van ons land.


(Bron: EAV-nieuws, met red. JL)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten