woensdag 18 maart 2009

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid - slot

Slot van de tekst van de lezing die Jos Vanlede recent in Menen gaf over "Veroordeling & vrijheid", nav de reeks over 2Kor, "leven voor Gods aangezicht".


WARE VRIJHEID

Wat de letter van de wet eiste van de mens en niet kon geven: gehoorzaamheid wordt nu door de Geest van God geschonken. Gehoorzaamheid is de bereidwilligheid te aanvaarden dat jouw wil verhinderd wordt. Zie de uitspraak van bij aanvang van deze lezing:
“Ik ben waarlijk vrij wanneer ik vrij ben van voorgeschreven regels en beperkingen die mij verhinderen om te doen wat ik wil. Ik ben alleen vrij wanneer ik kan doen wat ik wil zolang het maar niemand schade berokkent”

Waarom gehoorzaamheid?
Het is de weg om een doel te bereiken. Het doel is groeien in intimiteit met God; Een nauwe en hechte relatie te hebben met God. Gehoorzaamheid omwille van je aanvaarding zorgt voor een veranderingsproces.

18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2Kor.3:1-18)


• Paulus' “bediening van de Geest” stelt in tegenstelling tot de bediening “van de geschreven wet” van Mozes, mensen in staat om oog in oog te staan met de heerlijkheid van God zonder erdoor vernietigd te worden.
• De heerlijkheid van God te zien in Christus geeft nu niet langer de dood tot gevolg maar is het begin van een nieuw leven.
• De vrijheid van de Geest stelt nu iedereen in staat om met onbedekt gezicht de heerlijkheid van God te zien en te weerspiegelen.
• De heerlijkheid van God wordt nu weerspiegeld door een innerlijke gedaantewisseling en niet door een uiterlijke afstraling.
• De heerlijkheid is niet van voorbijgaande aard, maar neemt gaandeweg toe tot de
volmaaktheid.
Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. (Kol.1:28)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten