woensdag 4 maart 2009

Mensen die dicht bij God leven

Mensen die dicht bij God leven zijn zich meer bewust van God dan van zichzelf en als je ze godvrezend noemt zijn ze geneigd te glimlachen, hun hoofd te schudden en te zeggen dat ze wilden dat het waar was.
Wat ze over zichzelf weten heeft meer te maken met hun zwakheden en zonden dan met werkelijk bestaande of denkbeeldige geestelijke verworvenheden.
Bovendien hebben ze er een afkeer van over zichzelf te spreken, behalve als werktuigen in Gods hand, dienstknechten, wier levensverhaal alleen aandacht verdient omdat het deel is van het veel grotere verhaal over hoe God zichzelf in deze wereld, die Hem verloochent, verheerlijkt.


(J.I. Packer over Nehemia maar met duidelijk breder perspectief, in Opbouwend Leiderschap, pag. 32)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten