woensdag 11 maart 2009

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 3

Deel 3 van de tekst van de lezing die Jos Vanlede op 28 februari in Menen gaf, in de reeks "Leven voor Gods aangezicht": “veroordeling & vrijheid”.


EEN NIEUW TIJDPERK

Paulus is er van overtuigd dat de uitwerking en het resultaat van het werk dat hem van Godswege is toevertrouwd het bewijs is dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. De uitwerking van zijn bediening - het werk en de gave van de Geest van God- wijst erop dat de tijd van het nieuwe verbond, waarvan tevoren gesproken was door profeten als Jeremia en Ezechiël, is aangebroken.

31 De dag zal komen–spreekt de HEER –dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden–spreekt de HEER.
33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten–spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.
34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen, ”want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al–spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (Jer.31:31-34)


OUDE VERBOND – NIEUWE VERBOND

In de verzen 7-11, gaat Paulus Gods nieuwe verbond vergelijken met het oude verbond. De nadruk ligt vooral op de heerlijkheid en luister. De tegenstanders in Korinthe vinden dat Paulus en zijn bediening weinig uitstraling hebben. Nu gaat Paulus zijn arbeid vergelijken met de bediening van Mozes de man van wie de heerlijkheid van God van zijn gezicht straalde. Als er iemand was met charisma die tot de verbeelding sprak, dan was hij het wel.

Paulus' bediening is zoveel heerlijker dan de bediening van Mozes.
Paulus is verzekerd dat “de bediening van de Geest” die hem door Jezus is toevertrouwd, “de bediening van de geschreven wet” -naar de letter- waarvan Mozes de door God aangestelde dienaar was, die laatste in heerlijkheid volledig overstijgt.

MOZES’ STRALENDE GEZICHT

Mozes was de man die tot 2 maal toe 40 dagen in de tegenwoordigheid van God doorbracht en met Hem sprak van aangezicht tot aangezicht. Zijn ervaring met God was zo heerlijk dat zijn gezicht straalde als de zon. Hij moest zelfs zijn aangezicht bedekken om de mensen te kunnen toespreken met de woorden die God hem opgedragen had, want zij konden de heerlijkheid en de heiligheid van God die van Mozes gezicht afstraalde niet verdragen.

WAT WAS DE BOODSCHAP VAN MOZES?

Het oude verbond vormde een samenlevingscontract tussen een liefdevolle God en een verlost volk. Om Paulus' gedachtegang te kunnen volgen moeten we een slordige 3 en een half duizend jaar terugkeren in de tijd, toen dat oude verbond opgericht werd. God verloste toen, naar de belofte die Hij aan Abraham gedaan had, zijn nakomelingen uit de harde slavernij van Egypte. Om hen in een liefdevolle intieme relatie met zichzelf te brengen.
Dat is de draagkracht van Gods woorden als Hij zegt:
“Ik zal jullie aannemen als Mijn volk en Ik zal jullie God zijn.”

God wil hen de ogen openen voor zijn ontfermende liefde en zorg door hen te verlossen uit hun uitzichtloze toestand van slavernij zodat zij God lief krijgen om wie Hij is en Hij hun God wordt.
Nadat God hen verlost heeft brengt Hij hen in zijn nabijheid aan de voet van de berg Sinaï , daar waar God Mozes had geroepen bij de brandende braamstruik.

Hoe moet het nu verder? Hoe hoor je nu verder leven als volk van God nadat je zijn uitredding en genade ervaren hebt?
God overhandigt hen door middel van Mozes de tien woorden op stenen tafels door God eigenhandig geschreven. Door middel van die 10 geboden openbaart God enerzijds wie Hij is en wat Hij van zijn mensen verwacht. Want gehoorzaamheid is de enige weg om God beter te leren kennen en te groeien in intimiteit met God.


EEN OPENBARING VAN GODS HEERLIJKHEID

• De wet toont ons de aard en het wezen Gods karakter.

Als God van zijn volk eist dat zij niet liegen is dat omdat Hijzelf waarachtig en betrouwbaar is.
Als Hij van zijn mensen verwacht dat zij trouw zijn t.a.v. hun partner is dat omdat Hij getrouw is.
Als God van hen eist dat zij niet stelen is het omdat Hij een goedertieren en gevende God is.

• De wet toont ons wie wij mensen horen te zijn

De wet van God is tegelijkertijd een weerspiegeling van hoe onze aard en karakter hoort te zijn, wij die geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. De 10 woorden vertellen ons hoe wij mensen, waarlijk mens zijn zoals God het heeft bedoeld. De wet van God schetst ons in beginsel het leven waarin wij mensen ons ware mens-zijn en bestaan gaan ontdekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten