woensdag 25 maart 2009

Het kruis en kritiek

Op 19 maart blogde Justin Taylor over kritiek: "The Cross and Criticism", naar aanleiding van het online komen van een sterk artikel door Alfred Poirier (actief voor Peacemakers) voor The Journal of Biblical Counseling. Ik vertaal Taylors fragmenten:

Definitie:
Ik gebruik kritiek in een brede betekenis, refererend naar elk oordeel door een ander over jou, dat verklaart dat je tekortschiet op enige standaard. Die standaard kan van God komen of van mensen. Het oordeel kan correct zijn of verkeerd. Het kan vriendelijk gegeven worden met het oog op correctie, maar ook hard en op veroordelende wijze. Het kan door een vriend gegeven zijn of een vijand. Maar wat ook het geval, het is een oordeel of kritiek over jou, dat je tekortgeschoten hebt tegenover een standaard.

Sleutelgedachte:
"Een gelovige is iemand die zich identificeert met dat wat God bevestigt en veroordeelt in de kruisiging van Christus."

Met andere woorden: in het kruis van Christus ben ik het eens met Gods oordeel over me en ik ben het eens met Gods rechtvaardiging van me. Ze hebben beide een radicale impact op hoe we kritiek aannemen of geven.

Toepassing:
1. Bekritiseer jezelf.
2. Vraag de Heer om je een verlangen te geven om een wijze te zijn en geen dwaas.
3. Focus op je gekruisigd zijn met Christus.
4. Leer opbouwende woorden te spreken tegenover anderen.

Hoe geef je kritiek op een goddelijke manier:

* Ik zie mijn broeder/zuster als iemand voor wie Christus stierf (1 Cor. 8:11; Heb. 13:1).
* Ik kom als een gelijke, die ook een zondaar is (Rom. 3:9, 23).
* Ik bereid mijn hart voor opdat ik niet uit verkeerde motieven zou spreken (Spr. 16:2; 15:28; 16:23).
* Ik onderzoek mijn eigen leven en belijd eerst mijn zonde (Matt. 7:3-5).
* Ik ben steeds geduldig, en betrokken op de lange termijn (Ef. 4:2; 1 Cor. 13:4).
* Mijn doel is niet om te veroordelen door te discussiëren over punten, maar op te bouwen door constructieve kritiek (Ef. 4:29).
* Ik corrigeer en vermaan mijn broeder vriendelijk, in de hoop dat God hem de genade van berouw zal geven zoals ik zelf ook alleen maar door zijn genade berouw kan hebben (2 Tim. 2:24-25).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten