donderdag 12 maart 2009

Bekering is ... snelwandelen en gedagzeggen

"Bekering is een verandering van denken, resulterend in een verandering van leven" (...)

(...) "Aangezien het praktische atheïsme dat God negeert sinds de zondeval is aangeboren, moet godvrezendheid vanaf het begin gevonden worden door bekering. Bekering betekent een rechtsomkeer maken en een snelwandeling naar de andere kant dan waar voorheen naartoe werd gegaan. De oorspronkelijke richting was het pad van de zelf-dienst in de zin van onszelf als God behandelen, de allerhoogste waarde en de overeenkomstige zelfverheerlijking. De nieuwe richting is een kwestie van gedag-zeggen tegen dat alles en in plaats daarvan het volkomen aanvaarden van de dienst van God."

(J.I. Packer in "Opbouwend leiderschap", uitg. Barnabas, pag. 42)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten