donderdag 5 maart 2009

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 1

Eerste deel van de tekst van de recente lezing door Jos Vanlede, in de reeks "Leven voor Gods aangezicht": “veroordeling & vrijheid”


Ik geloof dat jullie het met mij wel eens zullen zijn als ik stel dat vrijheid één belangrijk thema is in onze moderne westerse samenleving. Tegenwoordig wordt godsdienst & religie vaak als een bedreiging voor de persoonlijke vrijheid beschouwd. Ook het christendom kan - vanuit het standpunt van de vrijgemaakte moderne mens - geen enkele bijdrage leveren aan de ideale vrijheid, want "het CHRISTENDOM is een autoritair systeem van geboden en verboden met hemelse strafmaatregels".
De verlichte Franse filosoof Diderot was minder vriendelijk in zijn omschrijving:
"De Mens zal nooit vrij zijn totdat de laatste koning word gewurgd met de ingewanden van de laatste priester."
Ik moet zeggen dat Diderot het bij het rechte eind heeft wanneer vrijheid omschreven wordt zoals dat gangbaar is in de hedendaagse westerse cultuur.

“NEGATIEVE” VRIJHEID

“Ik ben waarlijk vrij wanneer ik vrij ben van voorgeschreven regels en beperkingen die mij verhinderen om te doen wat ik wil. Ik ben alleen vrij wanneer ik kan doen wat ik wil zolang het maar niemand schade berokkent”. Ik ben vrij als er mij niets in de weg staat. Net zoals een luchtballon slechts vrij kan zweven wanneer hij ontdaan is van alle ballast. Het wordt omschreven in negatieve bewoording; het is “vrij zijn van iets.”

“WERELDLIJKE” NEGATIEVE VRIJHEID

Als dit ware vrijheid is, dan is vrijheid onmogelijk wanneer God werkelijk bestaat. Als God de mens geschapen heeft met een doel, dan is de mens niet vrij om zijn eigen doel te bepalen, dan moeten wij, mensen, er zien achter te komen wat Zijn wil is. Dan is de mens niet vrij om te doen wat hij wil. Er is geen plaats voor God in een wereld waar het “vrij zijn van iets” als de ideale vrijheid beschouwd wordt.

Veel mensen die de dag van vandaag in contact komen met het evangelie hunkeren wel naar inspiratie en steun, maar zijn niet bereid om hun vrijheid op te geven, en dat is een van de hoofdredenen waarom hier in het westen nog weinig mensen zich aangetrokken weten door de boodschap van het evangelie.

“Ik ben vrij als ik mijn hart kan volgen,doen wat ik wil zolang het maar niemand schade berokkent”

En toch is vrijheid ook in de Bijbel een superbelangrijk thema.
Toen Jezus voor de eerste maal in zijn thuisdorp de reden van zijn missie verduidelijkte, zei Hij: “Ik ben gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,” (Lk.4:18)

Jezus' missie bestond erin om vrijheid te brengen. Jezus is voor vrijheid en belooft dat: “wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. (Jh.8:36)

Wat betekent het om door Jezus werkelijk vrij te zijn?
Paulus die een gezant, een apostel van Christus is, maakt duidelijk aan het eind van de passage die we gaan lezen dat de vrijheid van God, het doel van Jezus missie, niet ervaren of gekend kan worden zonder de Geest van God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten