donderdag 28 februari 2008

„Toekomst van stad is uitdaging voor kerk”

Ook vandaag op de site van het RD een interessant artikel omtrent de rol van de kerk of gemeente in de stad. Ik deel niet de conclusie van de schrijver (uit het volledige stuk, hier niet opgenomen), maar vond het voor het overige toch de moeite om eens bij stil te staan. Een paar passages:

De stad zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen, ook in religieus opzicht. In Europa worden juist de christelijke kerken daarom „uitgedaagd” om de toekomst van de steden mede gestalte te geven.

„Wie wil dat de kerk in het dorp blijft, vergeet bijna 90 procent van alle mensen in Duitsland. Hun legitimatiebewijs vermeldt als woonadres een adres in de stad”, schrijft Ralf Meister in het februarinummer van het Duitse magazine ”Zeitzeichen - Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft”.

"De cijfers zijn beangstigend, leidt redactielid Kathrin Jütte het thema in. „In het jaar 2030 zullen er van de 8 miljard mensen wereldwijd 5 miljard in (mega)steden wonen. Hoe onze Europese steden er in de toekomst concreet uitzien, is onzeker. Maar één ding staat vast: ook de protestantse kerk zal zich op deze ontwikkeling moeten bezinnen.""

"Elke dag verhuizen 150.000 mensen naar een stad. Elke vijfde dag ontstaat een nieuw Rotterdam, elke drie maanden een nieuw New York.""

"Juist ook voor de christelijke kerken ligt hier een uitdaging, betoogt Meister - zoals die er altijd heeft gelegen. „Het christendom was twee millennia lang nauw met de ontwikkeling van steden verbonden. Als het gaat om de verbreiding van het Evangelie hebben de steden sinds de grondlegging van de eerste christelijke gemeenten een belangrijke rol gespeeld. In Klein-Azië en in het Nabije Oosten benutten de apostel Paulus en de vroegere zendelingen de stedelijke omstandigheden om over hun geloof te spreken. Het pluralisme aan levensvormen en waarde-oriëntaties, zó dicht bij elkaar, verbonden met een grote mate aan individuele vrijheid, bood de beste kansen om voor de eigen overtuigingen te werven.""

"Zo zijn de steden sinds hun ontstaan ook in religieus opzicht altijd van grote betekenis geweest, aldus Meister. „In de stad vinden stichters van religies hun eerste aanhangers, in haar verveelvuldigen zich wereldvisies en duidingssystemen -waaronder de laatste decennia zeker de islam. In haar ontwikkelen zich ook de „niches”, waar obscure waarheidsaanspraken een voedingsbodem vinden. Deze dynamiek zal nooit ophouden, zo lang de Europese stad met haar ideaal van individuele vrijheid bestaat.""

"De protestantse functionaris is zich ervan bewust dat het christendom altijd een kritische houding ten opzichte van de stad heeft ingenomen. Zeker de grote steden worden vaak als Sodom en Gomorra gezien, zo luidt het in een andere bijdrage aan het themanummer. Inmiddels lijken kerken, aldus Meister, echter wat meer in te zien dat niet één woonplaats „Gode welgevalliger is dan de andere.""

Geen opmerkingen:

Een reactie posten