donderdag 28 februari 2008

Mexicaanse christenen geïntimideerd

Vandaag bericht het Reformatorisch Dagblad dat 20 Mexicaanse christenen op 18 februari door buurtgenoten uit hun huis in Tenango Tepex gezet, nadat ze weigerden mee te betalen aan traditionele dorpsfeesten. Het RD heeft het van stichting Open Doors.

"De leiders van het dorp Tenango Tepexi, in de provincie Chiapas, hebben gedreigd de verbannen christenen levend te verbranden als ze terugkeren. Godsdienstvrijheid is gegarandeerd in de Mexicaanse grondwet. De wet eist echter ook de bescherming van lokale gebruiken en gewoonten. De dorpsleiders misbruiken deze bepaling om geld te eisen voor hun traditionele dorpsfeesten. Wie niet meebetaalt, kan een straf opgelegd krijgen.

De meeste inwoners van Chiapas hebben het christendom vermengd met heidense gebruiken en rituelen. Zij protesteren niet tegen de betaling voor de feesten. Evangelische christenen weigeren dat vaak wel, omdat de feesten tegen hun geloofsovertuiging ingaan. Sommigen gaan overstag en betalen toch mee aan traditionele festivals, om verdere confrontaties te voorkomen.

In dezelfde provincie is bij veertig evangelische christenen de toevoer van water en elektriciteit afgesloten. Dorpsgenoten eisen dat de christenen meebetalen aan uitbundige festivals en aan de bouw van een rooms-katholieke kerk. De evangelische christenen weigeren echter de bijdrage, ongeveer 600 euro per gezin, te betalen.

Het is in de provincie Chiapas niet ongebruikelijk dat de water- en elektriciteitstoevoer wordt afgesloten. Zo is in een ander deel van de provincie de watertoevoer van een aantal christelijke huishoudens sinds december 2000 afgesloten.

De Mexicaanse overheid doet volgens Open Doors haar best om de godsdienstvrijheid te bevorderen, maar dit gaat nog erg moeizaam. Een speciale commissie moet de communicatie tussen de overheid en de evangelische christenen verbeteren."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten