maandag 14 april 2008

„Leer een geestelijke ouder te zijn voor tieners”


Jongerenwerkers kunnen als een geestelijke vader en moeder voor jongeren zijn. Jongeren hebben identificatiefiguren nodig die hun het geloof voorleven. De manier waarop jongerenwerkers zelf hun geloof uitleven, is daarbij van groot belang, zo bleek zaterdag in Veenendaal tijdens een toerustingsdag over geestelijk ouderschap.

De dag, georganiseerd door de Evangelische Alliantie (EA), was bedoeld voor tiener- en jeugdleiders, professionele jongerenwerkers en beleidsmakers. Het thema was ”CopyRight”, dat letterlijk betekent: kopieer wat goed is. De boodschap luidde dan ook: Geestelijk sterke en weerbare jongeren krijg je alleen als leiders voorbeelden zijn van wie ze het praktische geloofsleven kunnen kopiëren.

„Het draait vandaag om jullie. Het gaat om investeren in jezelf”, zei Mareen Altorf, jongerenwerker bij Chris, een onderdeel van Stichting de Hoop, dat jongeren en tieners in nood hulp biedt. Altorf riep de aanwezigen op te zien op Jezus. „Kijk naar Jezus en hoe Hij een voorbeeld voor jou wil zijn. We dagen je uit om dat voorbeeld over te nemen.”

Die boodschap was ook in een spiegel te zien, waarop de bewerkte woorden van Paulus aan de Filippenzen geschreven stonden: „Volg mij na, lieve tieners en jongeren, en kijk naar jongeren die leven volgens het voorbeeld dat wij hen gegeven hebben.”

Kees Zeelenberg, jeugdwerkadviseur bij de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB), riep de aanwezige jongerenwerkers op zich te spiegelen aan Jezus en wat Hij hen mee wil geven. „Je kunt Jezus present stellen in de levens van de jongeren waarmee je werkt. Kijk naar Nehemia”, zei hij. „Spiegel je aan hem. Hij werd geroepen voor een leiderschapstaak waarvoor hij niet was opgeleid. Kijk welke stappen hij als leider nam en leer van hem wat het betekent om een geestelijk voorbeeld te zijn voor anderen.”

Mareen Altorf liet zien hoe Nehemia bewogen was met zijn voorgeslacht. Deze wilde de muren van Jeruzalem herbouwen, bad erom, had een visie, nam risico’s, schakelde mensen in, hield vol en uiteindelijk lukte het hem. „Zo hebben ook wij een geestelijke muur te bouwen, als een voorbeeld voor de jongeren en tieners waarmee we werken”, aldus Altorf.

De jongerenwerker maakte duidelijk dat tieners zich langzaam loskoppelen van hun ouders: „Dat hoort bij het proces naar volwassenheid. Als jongerenwerker mag je daar tussenin gaan staan. Pak die kans als een vorm van geestelijk ouderschap".

(artikel samengevat/bewerkt uit het Reformatorisch Dagblad)

Nynke Dijkstra heeft speciaal voor deze dag het boekje ’Leven delen’ geschreven. Ze bepleit in dit boekje, vanuit haar passie voor jongeren, het belang van mensen die hen het leven met Jezus voorleven. Voorbeelden die hen de geborgenheid en het perspectief van de Heer en Zijn Koninkrijk laten zien. Deelnemers aan de dag kregen het boekje gratis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten