donderdag 17 april 2008

Als je vuur weg is, blijft er maar één plaats: bij Hem

'U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'

"Zoals John Piper ons voorhoudt: de aanwezigheid van God in persoonlijke aanbidding gaat vooraf aan de verkondiging van God in het publieke domein. Wij kunnen niet iets aanbevelen wat we zelf niet koesteren.

Apostolische leiders zullen nooit uit het diepst van hun hart: 'Waardig is het Lam' roepen, als zij niet alleen met hem zijn geweest, als op die stille plaats zijn aanwezigheid hen niet eerst doordrongen heeft.

Als, in de overwegingen van ons hart en in de prioriteiten van de kerk, het zoeken van Gods heerlijkheid niet staat boven het zoeken naar wat goed is voor mensen, dan schiet de dienst aan mensen te kort en wordt God onvoldoende geëerd.

Leiders afgeleid?

Aan het slot van het vorige hoofdstuk schreef ik dat ik heel erg graag wilde weten wat mijn bediening zou zijn. En misschien was dat wel het probleem: ik wilde weten wat mijn dienst aan God zou zijn. Ik werd van het belangrijkste afgeleid: leven voor God, niet voor mezelf. Teveel bezig zijn met het zoeken naar bediening of roeping, hoe vanzelfsprekend dat ook mag lijken, kan een groot risico zijn. Als de dienaren van de kerk niet elke dag zijn heerlijkheid zien en ervaren, is het heel waarschijnlijk dat er iets is dat hen afleidt van de God die zij liefhebben.

Toen Mozes in zijn leiderschap aan het eind van zijn latijn was, riep hij: 'Doe mij toch Uw heerlijkheid zien'. Als jouw moed is verdwenen, je vuur is gedoofd, is er maar één plaats waar je moet zijn: alleen met God, in de eenzaamheid met Hem. Dat kan ook nu. Stop met lezen, ga op je knieën, en vraag hem om een nieuwe openbaring van zijn heerlijkheid, een dieper kennen van zijn schoonheid, zoals die in Christus Jezus zichtbaar werd."

(Floyd McClung in "Ik zie een leger", pag. 166-167. Het citaat middenin haalt McClung bij John Piper, uit "Let the nations be glad")

Geen opmerkingen:

Een reactie posten