woensdag 9 april 2008

Groot dromen, klein bouwen

"Toch, ook al droomde hij (Jezus) van een wereldwijde beweging, ging hij op een persoonlijke, relationele manier te werk. Hij droomde groot, maar bouwde klein. Hij was erop uit de wereld te veranderen, maar hij deed het persoon voor persoon."

(...)

"Jezus koos twaalf doodgewone mannen en enkele vrouwen uit als eerte leiders in zijn beweging. Hij investeerde in hen, was hun mentor en leerde hen hoe zij moesten leven. Zijn invloed op hen veranderde de manier waarop mannen met hun vrouwen omgingen, hoe zij op de marktplaats handel dreven en met hun geld omgingen. Hij gaf hun de opdracht meer leerlingen te maken, net als hij dat met hen had gedaan, die op hun beurt datzelfde weer met anderen moesten gaan doen.
Jezus begon klein en persoonlijk, maar hij had iets enorms en wereldomvattends in gedachten.

De opdracht die Jezus zijn eerste discipelen gaf, weerspiegelde de grootheid van degene die hem gezonden had. Hij werkte persoonlijk, omdat de Vader enorm veel om mensen geeft, maar hij gaf zijn leerlingen een wereldomspannende opdracht, omdat de Vader zich ook om 'de volken' bekommert."

Floyd McClung in "Ik zie een leger", Highway Media, pag. 144-147.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten