zaterdag 31 oktober 2009

Straks meer christelijke scholen in Vlaanderen?

Komen er straks meer christelijke scholen in Vlaanderen? Dat "meer" mag je dan zowel zien als "groter in aantal" als "meer uitgesproken in visie". Als het van de Broeders van Liefde afhangt in elk geval wel. Tertio had er eerst een artikel over ("Pedagogie van caritas countert warrige wereld"), maar gisteren verscheen ook in Het Nieuwsblad: "Broeders van Liefde willen strikt katholieke scholen oprichten". Dit is de tekst van het Nieuwsblad-artikel:
"De kans bestaat dat in Vlaanderen straks scholen worden opgericht die strikt werken volgens de idealen die de kerkelijke leer voorschrijft. Dat idee komt niet uit obscure hoek, wel van de invloedrijke Broeders van Liefde.

Volgens het christelijke weekblad Tertio overwegen de Broeders van Liefde in Vlaanderen scholen op te richten die veel nauwer aansluiten bij de katholieke leer dan de 'gewone' scholen in het vrije onderwijs. 'In een multiculturele, dus ook multireligieuze samenleving die bovendien verregaand geseculariseerd is, mag en moet - ook binnen het net van katholieke scholen - een grotere verscheidenheid van onderwijs worden aangeboden', zegt René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, in Tertio.

Stockman zegt dat de nieuwe scholen moeten voldoen aan de strikte omschrijving van wat een katholieke school is. Het moet een school zijn die zich laat inspireren door een bovennatuurlijke visie en waar het curriculum gebaseerd is op een christelijk wereldbeeld. 'Het is een school waar gebed en sacramenteel leven uitdrukkelijk hun plaats hebben en waar geloof, cultuur en leven tot harmonie worden gebracht.'

Volgens de Broeders van Liefde zou de vraag naar dit soort scholen uitdrukkelijk van de ouders zelf komen. Om hoeveel ouders het gaat, is niet duidelijk. René Stockman verblijft in het buitenland en was gisteravond onbereikbaar voor commentaar.

In hoeverre kunnen de Broeders van Liefde katholieke scholen oprichten, die dus onder de koepel van de katholieke scholengemeenschap vallen? 'Dat hangt af van de beslissing van de bisschop', zegt Willy Bombeek, woordvoerder van Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). 'De bisschop in wiens bisdom de nieuwe school zich vestigt, geeft de erkenning. Of hij geeft ze niet.'

Bombeek wijst erop dat het katholieke onderwijs nu al een ruime waaier aan schoolkeuzes heeft. 'Al onze scholen vertrekken vanuit dezelfde katholieke bron en geven daar hun eigen invulling aan. De Don Boscoscholen zijn bijvoorbeeld meer op sport gericht dan de jezuïetenscholen. Ouders hebben bij ons verschillende keuzemogelijkheden.'

Over het standpunt van Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet, die de nieuwe Broeders van Liefdescholen té sektarisch vindt, speekt de Guimardstraat zich niet uit 'zolang niet duidelijk is wat die scholen juist worden. We willen er wel op wijzen dat de scholen van onze gemeenschap voor iedereen openstaan.'

Op dit ogenlik bieden de Broeders van Liefde al op heel wat plaatsen in Vlaanderen onderwijs aan. Ze hebben enkele tientallen kleuter-, basis- en middelbare scholen. Daarnaast zijn ze ook actief in de welzijnssector, met psychiatrische ziekenhuizen, rustoorden en instellingen voor beschut wonen."


Het Nieuwsblad laat in een reactie ook onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) aan het woord. Hij vindt dergelijke scholen geen goed idee. De minister ziet uitgesproken geloofsovertuigingen duidelijk als reden voor conflict. Want - zo maakt hij duidelijk - ze werken de verstandhouding en integratie van de samenleving tegen. Hier lees je zijn mening.


Toch enige bedenkingen en een stoute vraag als doordenker bij deze ministeriële reactie: Beste minister, is uw mening (wellicht de vrijzinnige) dan bevorderend voor integratie?
Blijkbaar vindt u van wel, daarbij voor het gemak vergetend dat die slechts anderen ruimte laat als zij niet voor hun overtuiging (in dit geval: de katholieke) uitkomen - of althans die overtuiging niet aan anderen onderwijzen.
Doet u in dit geval als minister niet net hetzelfde als wat u deze katholieke scholen verwijt? Foei minister, uw samenleving laat alleen ruimte aan uw overtuiging!
Gaat u er dan misschien vanuit dat die overtuiging superieur is aan andere overtuigingen? Terwijl net dat is wat u meent te moeten bestrijden - of begrijp ik u verkeerd dat geen geloof zich boven een ander zou mogen stellen? Ruimdenkend of vernauwend, dergelijke zienswijze? Vernieuwend in elk geval niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten