vrijdag 31 juli 2015

Gij dan, geeft geen gehoor aan uw profeten, uw waarzeggers, uw dromers, uw toekomstvoorspellers en uw tovenaars (Jer. 27)Richteren 14; Handelingen 18; Jeremia 27; Markus 13

Als de profetie uit Jeremia 27 vroeg in de regeringsperiode van Zedekia plaatsvindt (27:1), dan zijn er nog jaren te gaan vooraleer Jeremia gelijk krijgt. Op dit punt zijn koning Jojakin en de aristocratie al weggevoerd naar Babylon, waarbij ze Zedekia en een regerende rest achterlieten.

Maar Zedekia en de regerende oligarchie laten zich allerminst waarschuwen door die recente tegenslagen, en willen helden zijn en de Babylonische macht aanpakken. God beveelt Jeremia om zowel een verbale waarschuwing als een objectles te geven, niet alleen aan Zedekia, maar ook aan de gezanten van de omringende kleine naties en stadstaten (27:1-3, 12). Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje: als ze zich onderwerpen aan de Babylonische supermacht, worden ze gespaard; komen ze in opstand, worden ze verpletterd en vernietigd.

De God van Israël is soeverein over alle natiën; de heidense staten zouden er goed aan doen naar Hem te luisteren in plaats van naar al hun tovenaars, heidense profeten en mediums (27:9-10).

Natuurlijk luistert het merendeel naar hun eigen religieuze establishment. Na de tragische gebeurtenissen die zich voordeden, waren ongetwijfeld niettemin een aantal mensen een beetje meer onder de indruk van de God van Israël dan voor deze gebeurtenissen. Hij was de enige die de toekomst juist had.

Ik houd al een paar jaren vreemde essays en boeken bij die de toekomst voorspellen. Ze zijn geschreven door astrologen, diverse futurologen en zelfverklaarde profeten Natuurlijk werken ze niet allemaal volgens dezelfde uitgangspunten.

Futurologen projecteren eerder huidige trends op de toekomst en leiden eruit af wat zal gebeuren. De besten onder hen houden ook een beetje rekening met reacties op huidige trends. Astrologen en zelfverklaarde profeten claimen een bepaald extern perspectief.

Ik houd deze voorspellingen al genoeg jaren bij om te weten dat hun staat van dienst niet goed is. Onvermijdelijk hebben ze sommige dingen juist – ze doen veel voorspellingen, en ze kunnen niet altijd verkeerd zijn. Maar als ik niettemin zomaar een essay uit mijn files pluk, dan zoek ik op wat iemand in 1968 voorspelt over de godsdienstige situatie van Canada over 25 jaar, d.w.z. in 1993.

Onder zijn voorspellingen: de katholieke kerk zal vrouwen aanstellen; kerkbezoek in het land zal dalen met ongeveer 60 procent; een nieuwe Billy Graham zal opstaan, ‘nog charismatischer, meer bezwerend qua invloed over de massa dan Graham zelf’; de belangrijkste publieke ethische kwestie zal niet abortus of de doodstraf zijn, maar sterilisatie voor de mentaal gehandicapten en hersentransplantaties. En veel meer van hetzelfde.

Velen van ons zijn bekend met de wijdverbreide profetie die een grote opwekking voorspelde in het westen op een welbepaalde datum (nu al lang voorbij). Broeders en zusters, vrees, luister of respecteer hen niet. Vrees en luister naar de woorden van de Heer.


Eigen vertaling van de overdenking bij 31 juli uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten