woensdag 20 mei 2015

Zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen (2 Petr. 2)


Numeri 29; Psalm 73; Jesaja 21; 2 Petrus 2

In 2 Petrus 2:1-3, en doorheen veel van de rest van het hoofdstuk, waarschuwt Petrus tegen valse leraars.

(1) Deze valse leraars zullen vanuit de geloofsgemeenschap zelf komen – op precies dezelfde manier als de gevaarlijkste valse profeten in Oudtestamentische tijden zij waren die vanuit de oudeverbondsgemeenschap voortkwamen (2:1).

Valse leraars en valse profeten zijn heel wat makkelijker te herkennen wanneer ze buiten de gemeenschap van Gods volk staan en kritiek leveren. Een David Hume of een Bertrand Russell verleidt veel kleinere aantallen van Gods volk dan vele populaire ‘televangelisten’.

Zelfs op een kleinere schaal zijn de gevaarlijkste valse leraars in een plaatselijke gemeente zij, die ofwel met weinig bijbelse kennis of die met een verdraaid bijbels begrip in de naam van het evangelie de gemeenschap in hun specifieke vorm willen persen. Verwacht je aan dergelijke mensen. De hele Bijbel getuigt ervan hoe regelmatig hun aanvallen voorkomen en welke tragische schade ze aanrichten.

(2) Wat zij ‘zullen doen binnensluipen’ zijn ‘verderfelijke ketterijen’ die zelfs de ‘Heerser die hen gekocht heeft’ verloochenen’ (2:2). Ze omschrijven hun leer natuurlijk nooit in dergelijke bewoordingen, noch staan ze in de preekstoel en zeggen ze iets als ‘Ik verstoot Jezus’ of ‘Ik ontken dat Jezus mij volkomen verlost heeft van mijn zonde’. Indien ze dit deden, zouden ze ontmaskerd worden.

Hun aanpak bestaat er bijna altijd uit dat ze Jezus relativeren, afdoen van zijn betekenis, of toestaan dat Hij slechts deel uitmaakt van het achtergrondgeluid terwijl ze de aandacht van de gelovigen richten op hun eigen agenda – wetticisme, misschien, of eindeloze zelfhulp, of sentimentele therapie, of een Jezus die niets meer is dan een van veel opties.

Zo doen ze door hun leer de Jezus tekort wiens dood zich potentieel naar allen uitstrekt, het meeste nog die valse leraars die zich alleen in naam aan Hem onderwerpen maar Hem in werkelijkheid aan de leiband leggen of Hem heruitvinden.

(3) Heel vaak zijn deze valse leraars populair (2:2). In feite heeft hun populariteit twee pijnlijke gevolgen. In de ogen van velen, legitimeert het deze leraars – en dan vernielt hun schijnbare legitimiteit de geloofwaardigheid van het ware christendom, want hun wandel zorgt ervoor dat ‘de weg der waarheid gelasterd zal worden’.

(4) Nogal vaak behandelen deze valse leraars je ‘als koopwaar’ (2:3). Soms is die uitbuiting duidelijk fiscaal: let altijd op naar waar hun geld gaat. Al minstens even vaak is ze manipulatief: ze proberen je geest en je koers anders te modelleren met hun vlotte verhalen.

(5) God heeft het laatste woord; het oordeel over deze valse leraars staat vast (2:3). Zoals de daaropvolgende verzen (2:4-10) duidelijk maken, is God perfect in staat het rechtvaardige overblijfsel te redden en deze valse leraars in het oordeel te brengen.

Bedenk voor elk van de voorgaande vijf punten twee voorbeelden, een die je haalt uit de Bijbel en een uit de christelijke geschiedenis, recent of al ouder.


Eigen vertaling van de overdenking bij 20 mei uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten