zaterdag 9 mei 2015

Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren (Jes. 7)


Numeri 17-18; Psalm 55; Jesaja 7; Jakobus 1

De uitleggingen van Jesaja 7 zijn legio. Volgens mij zijn slechts twee ervan plausibel. De setting is duidelijk genoeg (7:1-12). Koning Achaz van Juda is doodsbang dat het noordelijke koninkrijk van Israël dat het een bondgenootschap aangaat met Aram (HSV: Syrië) en het zuidelijke koninkrijk zal vernietigen.

Daarom staat hij er weigerachtig tegenover zich aan te sluiten bij hun pact tegen de regionale supermacht Assyrië. In feite denkt hij enige veiligheid te kunnen verwerven tegen het noordelijke koninkrijk en Aram door een vazalstaat te worden van Assyrië.

De Heer draagt Jesaja op zijn zoon Schear-Jaschub (wat ofwel kan betekenen ‘een overblijfsel zal terugkeren’ of ‘een overblijfsel zal zich bekeren’) mee te nemen en koning Achaz te ontmoeten aan het eind van de waterleiding; blijkbaar inspecteert de koning de watervoorraad in het vooruitzicht van een lange belegering.

Jesaja stelt een radicaal alternatief plan van de Heer voor: vertrouw alleen op God, en God zal Jeruzalem en Juda beschermen. Maar onder een vroom voorwendsel weigert Achaz dit te doen (7:12), en daarom moet er oordeel volgen: Juda zal binnenkort aangevallen worden en onder de voet gelopen worden, precies door het Assyrië dat Achaz het hof maakt om bescherming te bekomen (7:17-20).

De onduidelijkheid neemt toe bij de Immanuël-profetie. Bij de ene visie is het einde van Jesaja 6, dat vooruitgrijpt naar het ontstaan van een rechtvaardig overblijfsel, verbonden met de naam van Jesaja’s zoon: minstens een overblijfsel zal zich bekeren en Achaz wordt uitgenodigd zich bij dit overblijfsel aan te sluiten.

Sion, voorgesteld als een jonge vrouw, schenkt het leven aan het trouwe overblijfsel dat zal tevoorschijn komen uit haar lijden. Deze ‘zoon’ krijgt de naam ‘Immanuël’, precies omdat God met ons is, het trouwe overblijfsel. Let op de verandering van ‘uw God’ (7:11) naar ‘mijn God’ (7:13).

Voor deze zoon de leeftijd van moreel onderscheid bereikt (niet meer dan enkele jaren), zal het land verwoest zijn door Assyrië (7:17) – want de Heer zelf zal de tegenstanders tot zich fluiten.

Zelfs nog daarvoor (7:16a) zal het land van Israël en dat van Aram tot een puinhoop worden. Uit het rechtvaardig overblijfsel spruit de Messias voort – wat de reden is dat Mattheüs 1:23 het vers Jesaja 7:14 kan toepassen op Jezus.

In de alternatieve visie heeft Achaz, ondanks zijn vrome taal (7:12), de eis van de Heer volkomen verworpen dat hij de Heer zou vertrouwen en elke gedachte aan een alliantie met Syrië zou laten varen.

Zo is het ‘teken’ dat beloofd wordt in 7:13-14 geen teken dat uitnodigt tot berouw, maar een teken dat goddelijke veroordeling bevestigt (zoals bijvoorbeeld in Ex. 3:12; 1 Sam. 2:34; Jes. 37:30).

Te oordelen aan de hoge verwachtingen van vers 11, moet het teken spectaculair zijn, niet zomaar een tijdsperiode vooraleer een jonge vrouw zwanger wordt. Ondanks argumenten voor het tegendeel, moet het woord dat wordt weergegeven als ‘maagd’ wel degelijk op die manier verstaan worden.

In dit licht is de ‘Immanuël’-profetie werkelijk Messiaans. De titel ‘God met ons’ grijpt vooruit naar ‘sterke God’ dat wordt gebruikt voor de Davidische Messias in Jesaja 9:2-7. Zijn komst bevestigt achteraf alle oordeel dat werd uitgesproken.


Eigen vertaling van de overdenking bij 9 mei uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten