zaterdag 12 september 2009

Dankbaarheid is prachtig, maar niet de motor voor gehoorzaamheid

" ... toen Jezus inging op de aarzeling van de discipelen om eerst het koninkrijk van God te zoeken, omdat ze bezorgd waren over voedsel en kleding, zei Hij niet tegen hen 'weinig dankbare mensen', maar 'kleingelovigen' (Matteüs 6:30). Het geloof in de toekomstige genade, en niet de dankbaarheid, is de bron van radicale gehoorzaamheid, die risico's neemt en het koninkrijk zoekt.

Zoals ik al eerder heb gezegd is dit geen muggenzifterij, noch is het incidenteel; het is verbazingwekkend. Dankbaarheid wordt in de Bijbel niet naar voren gebracht als een primair motief voor christelijk leven. Dankbaarheid is iets prachtigs. Zonder dankbaarheid bestaat er geen christendom. Zij is een essentieel onderdeel van de aanbidding. Zij zou het hart van elke gelovige moeten vervullen. Maar wanneer het gaat om het doorvorsen van de geestelijke dynamiek van de manier waarop praktische, christelijke gehoorzaamheid tot stand komt, zegt de Bijbel niet dat deze voortkomt uit de achteromziende blik van dankbaarheid, maar uit de vooruitziende blik van het geloof."

(John Piper in "De reinigende kracht van het leven uit geloof in de ... Toekomstige Genade", pag. 43, uitg. Buijten & Schipperheijn)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten