woensdag 4 juni 2008

Bid niet bij regen


"Ik bid volgens het principe dat de kurk uit een fles wijn klopt: er is een innerljke gisting en er moet een uitweg zijn."
~Henry Ward Beecher

"God straft ons mild door onze gebeden te negeren en straft ons streng door ze te beantwoorden."
~Richard J. Needham

"Gebed verandert God niet, maar het verandert degene die bidt."
~Søren Kierkegaard

"Er is niemand die meer gelooft in de kracht van het gebed dan de duivel. Niet dat hij het gebed beoefent, maar hij lijdt er wel onder."
~Guy H. King

"Zorg en wanhoop drijven me tot gebed en gebed drijft wanhoop en zorg weg."
~Philip Melanchthon

"Bid niet bij regen, als je ook niet bidt bij zonneschijn."
~Satchel Paige


De cartoon is van de hand van Willem de Vink.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten