woensdag 8 april 2009

Workaholic"Soms werken we te veel. Niet omdat het werk op zich zo belangrijk is, maar omdat we eerder door vrees voortgedreven worden, dan door geloof. Workaholics zijn gedrevenen. Werk is voor hen geen uitdrukking van geloof, maar een zoektocht naar vrede.

(...)

Workaholics proberen hun geweten schoon te houden door te werken. Bijgevolg werken ze te veel en worden slaaf van hun eigen neurose. Workaholics kunnen niet gewoon tot rust komen. Ze beginnen geobsedeerd te kijken als ze zich ontspannen.

(...)

De schrift moedigt dit soort gedrevenheid niet aan.
'Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet - Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.' (Psalm 127:2)


Nehemia was er diep van overtuigd dat werken nutteloos is, als het niet met en voor God gebeurt. Nehemia werkte hard als hard werken nodig was, daar hij wist dat Gods goede hand over hem was (2:8,18), niet omdat hij leed aan een neurotische behoefte om te presteren."

J.I. Packer citeert de arts en psychiater John White (hij schreef 'The Bogeyman of Overwork' - de kwelduivel overwerk), in Opbouwend Leiderschap - wijsheid uit het boek Nehemia, uitg. Barnabas, pag. 57-58.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten