zaterdag 7 februari 2009

Leer me liefhebben als U


"Many sit at Jesus' table, few will fast with Him,

when the sorrow cup of anguish trembles to the brim.

Few watch with Him in the garden who have sung the hymn.

Many will confess His wisdom, few embrace His shame.

Many while He smiles upon them loud His praise proclaim.

Then if for a while He tests them, they desert His name.

But the souls who love supremely let woe come or bliss,

these will count their dearest heart's blood, not their own but His.

Savior, Thou who thus hast loved me, give me love like this."
(auteur onbekend)

Het eerste deeltje vrij vertaald:
"Velen zitten wel bij Jezus aan tafel, maar weinigen zijn bereid met Hem te vasten wanneer de overvolle beker van smart en lijden trillend wordt aangenomen. Weinigen die met Hem de lofzang zongen, waken met Hem in de tuin."

Hier gelezen, geciteerd door John MacArthur; foto BBC.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten