dinsdag 16 december 2008

Waarom er meer praters zijn dan schrijvers

Een paar vrij vertaalde citaten van Randy Alcorn uit het boekje "Stand - A call for the Endurance of the Saints", dat een round-up is van een vroegere Desiring God-conferentie. Het boek zelf kun je gratis als pdf downloaden in het Engels.

"Elke dag zijn we iemand aan het worden - de vraag is 'wie?'
Auteur Jerry Bridges, die mij (Randy Alcorn) dit hoorde bespreken, vertelde me dat Dawson Trotman, de oprichter van de Navigators, vaak zei: 'Je zult zijn wie je nu aan het worden bent'" ("Stand", pag. 81)

Volharding is nooit automatisch

"Christus volgen is geen goocheltruc. Het vraagt herhaalde acties van onze kant, die dan gewoontes worden en discipline voor het leven.
Op Christus gerichte volharding doet zich niet zomaar voor, niet meer dan een marathon lopen of een berg beklimmen of een goed huwelijk hebben zomaar gebeurt.
Volharding vereist een goed plan, met duidelijke en bewuste stappen die de een na de ander genomen worden. De landbouwer bewerkt de grond. Het onkruid moet verwijderd worden. Hij zegt niet: 'Heer, neem alstublieft het onkruid weg.'
Hij bidt: 'Heer, geef me kracht wanneer ik vandaag dit onkruid wied.'
De atleet zegt niet: 'Heer, ga daar die race winnen.' Hij zegt: 'Heer, geef me de kracht om hard te lopen en mijn best te doen, en als U het wilt, te winnen.'"

(Pag. 83)

"Veel mensen zeggen dat ze een boek willen schrijven. Wat ze echt willen is een boek geschreven hebben. Spreken over een boek schrijven is heel gemakkelijk. Een boek schrijven is heel moeilijk. Dit is waarom er meer praters zijn dan schrijvers. En dit is waarom er meer mensen spreken over het christelijke leven dan het werkelijk ook te leven.

We willen de vrucht van geestelijke disciplines, maar vaak zijn we onwillig om het werk te doen dat ervoor vereist is. We willen de beloningen zonder de offers."

(Pag. 83-84)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten