zondag 7 december 2008

Back in full force


Om in de nostalgische voetsporen van mijn broertje te treden: Rob Vanoudenhoven had ooit een leuk programma, en regelmatig kwam daar de zin "back in full force" in terug. Die zin heb ik nu even gepikt om aan te duiden dat we terug zijn van een heerlijke huwelijksreis, en dat je terug af en toe een blogbijdrage van me mag verwachten. Alle dank trouwens aan onze super gastblogger!
Mijn lieve vrouwtje is al terug aan de slag, morgen is het mijn beurt.
Gelukkig kunnen we belangrijke dingen in ons hart bewaren, zoals ook Maria destijds deed met de dingen die Jezus betroffen:
"En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. (Lukas 2: 16-19)"

Hierbij nog een foto van onze reis: de Rosengartenschlucht in Imst. Af en toe kan iets als een foto helpen om de herinnering levend te houden. Zoals het avondmaal de herinnering aan Jezus helpt levend houden.

Voor wie graag de 7 verschillen zoekt: hier vond ik nog een foto op het internet van iemand die blijkbaar door hetzelfde landschap aangeraakt werd, maar dan in zomerse omstandigheden. Door de sneeuw mochten wij jammer genoeg niet verder de kloof in.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten