zondag 7 december 2008

Vrienden of 'een kliek'

Op reis hadden we het boekje "De waarde van vriendschap" mee, door Ajith Fernando. En ja, we hebben ook tijd genomen om te lezen. Hier een eerste quote uit het boek, pag. 13-14:

"Maar Jezus had geen kliekjesgeest! Die krijg je als mensen vrienden van elkaar worden om uitsluitend zelfzuchtige redenen. Omdat achter zulke vriendschap een egocentrisch motief schuilgaat, houdt een kliek anderen vaak op afstand, omdat men die als bedreiging ziet. Een kliek wijst doorgaans anderen af, spreekt negatief over hen en roddelt over hen. Zo ging het in Jezus' kring niet toe. De kleine groep die Jezus om Zich heen verzamelde, was juist een gemeenschap waarin pastoraat en zielzorg werd bedreven. De missie van deze gemeenschap was het dienen van anderen. Omdat ze uit de eigen gemeenschap kracht konden putten, konden de leden ervan zich wijden aan de noden van anderen, en daarbij geregeld opofferingsgezindheid tonen. We bepleiten dus niet de vorming van een kliek, die mensen afstoot, want de vriendschap waar de bijbel over spreekt heeft juist het dienen van anderen als oogmerk.

Ik wil voor mensen die bij speciaal christelijk werk betrokken zijn ook nog noemen dat ze het misverstand moeten tegengaan dat we ons alleen met 'intieme vrienden' bezighouden. Dat is immers nog wel eens de kritiek die uitgesproken wordt als mensen in een leefgemeenschap functioneren waar men erg op elkaar betrokken is. Eén manier om zulke kritiek tegen te gaan is door bij openbare gelegenheden niet alleen met intieme vrienden op te trekken. We kunnen deze gelegenheden juist benutten om dieper contact aan te gaan met mensen die we nog niet zo goed kennen. We moeten proberen de anderen in de gemeente, of welke groep ook die we leiden, duidelijk te maken dat onze vrienden, onze 'teamleden', in een bepaalde willen meedraaien en bereid zijn te doen wat daartoe van hen verwacht wordt. We vormen een team en niet een kliek."

Hier kun je het boek bestellen (uitg. Medema), of via de boekhandel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten