donderdag 28 april 2016

Hoezeer is God betrokken in de details van je leven?

Tijdens zijn lezing van voorbije zaterdag haalde Geert Soete kort de intense betrokkenheid aan van de Here God bij alle details van ons leven. Geert had daarover een stuk gelezen dat het leven van Jozef gebruikte ter illustratie van deze bijbelse waarheid, op de website van Desiring God.

Ik heb dit artikel (van Jon Bloom) opgezocht en gedeeltelijk vertaald. Ik heb me beperkt tot de voorbeelden uit het leven van Jozef. Hieronder deel 1.

- Jozefs plaats in de volgorde van geboorte van de aartsvaders maakte deel uit van Gods plan (Genesis 30:22–24).

- Dit betekent dat Rachels hartverscheurende strijd met haar onvruchtbaarheid deel uitmaakte van Gods plan (Genesis 30:1–2).

- Jakobs voorliefde voor Rachel en zijn wellicht daaraan te wijten favoritisme voor Jozef maakte deel uit van Gods plan (Genesis 29:30, 37:3).

- Jozefs profetische dromen waren (duidelijk) deel van Gods plan (Genesis 37:5–11).

- De jaloezie van zijn broers (merk op: rivaliteit onder gezinsleden en gezinsconflict) was deel van Gods plan (Genesis 37:8).

- Het boosaardige, moordzuchtige en hebzuchtige verraad van hem, en Juda’s deelhebben daaraan, was deel van Gods plan (Genesis 37:18–28, 50:20).

- Zijn broers twintig jaar durende misleiding van Jakob met betrekking tot Jozef was deel van Gods plan.

- Het bestaan van een zondige slavenhandel en de plaats ervan in Egypte was deel van Gods plan (Genesis 37:36).

- Potifars betrokkenheid in de slavenhandel en diens positie in Egypte was deel van Gods plan (Genesis 37:36).

- Jozefs bijzondere bestuurlijke begaafdheid was deel van Gods plan (Genesis 39:2–4).

- Jozefs gunst bij Potifar was deel van Gods plan (Genesis 39:4–6).

- Potifars vrouw die zich overgaf aan seksuele immoraliteit was deel van Gods plan (Genesis 39:8–12, Romans 1:24).

- De oneerlijkheid van Potifars vrouw was deel van Gods plan (Genesis 39:14–18).

- Potifars onrechtvaardige oordeel van Jozef was deel van Gods plan (Genesis 39:19–20).

- De specifieke gevangenis waarheen Jozef werd gestuurd – de gevangenis waar de schenker en bakker zouden belanden – was deel van Gods plan (Genesis 39:20).

- Jozefs gunst bij de gevangenbewaarder was deel van Gods plan (Genesis 39:21–23).

- De samenzwering op hoog niveau en het onthullen ervan die resulteerde in de gevangenschap van Farao’s schenker en bakker was deel van Gods plan (Genesis 40:1–3).

- Jozefs aanduiding om voor hen te zorgen was deel van Gods plan (Genesis 40:4).

- De dromen van de schenker en bakker waren (duidelijk) deel van Gods plan (Genesis 40:5).

- Jozefs meelevende zorg met hun angstige harten was deel van Gods plan (Genesis 40:6–7).

- Hun mate van vertrouwen in Jozefs integriteit om hem hun dromen toe te vertrouwen was deel van Gods plan (Genesis 40:8–20).

- Jozef die in staat is de betekenis van hun dromen uit te leggen was deel van Gods plan (Genesis 40:12–13, 18–19).
(Wordt later vervolgd – Kun je zolang niet wachten? Lees het origineel bij Desiring God: How Involved Is God in the Details of Your Life?)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten