zondag 24 januari 2016

Overeenkomsten tussen Mozes en de grotere verlosser, Jezus

Een paar voorbeelden:
- Net als Mozes werd Jezus geboren om een Verlosser te zijn en werd Hij bij zijn geboorte gered van een boosaardige heerser (Mt. 2:16)
- Net als Mozes verbleef Hij in Egypte: 'Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen' (Mt. 2:15)
- Net als bij Mozes kunnen we spreken van 'stille jaren' vooraleer zijn openbare bediening begon
- Mozes en de Israëlieten zwierven 40 jaar door de woestijn, Jezus was 40 dagen in de woestijn (Mt. 4:1-11)
- Jezus ging een hoge berg op en gaf 'de wet', zijn bergrede (Mt. 5-7), te vergelijken met wat Mozes deed op de Sinaï.
Natuurlijk gaat Jezus Mozes te boven. Jezus is zonder zonde en volkomen God.


Vrije vertaling van een gedeelte uit Tony Merida's 'Christ Centered Exposition Commentary - Exodus', pag. 13-14

Geen opmerkingen:

Een reactie posten